Comarch iOptima24

Ideą Comarch iOptima24 jest udostępnianie programu Comarch Optima poprzez Internet w modelu usługowym - polegającym na wynajmowaniu, przechowywaniu i bieżącej aktualizacji programów komputerowych za stałą miesięczną opłatę abonamentową.


Comarch iOptima24 to przede wszystkim:

 

 • mobilność - dostęp do systemu Comarch Optima z dowolnego komputera z podłączeniem do sieci Internet
 • brak kosztów zakupu licencji - niższy próg wejścia
 • ochrona danych - archiwizacja w cyklu 24 godzinnym i szyfrowanie przesyłu
 • redukcja kosztów zakupu infrastruktury sprzętowej - otworzenie kolejnego oddziału firmy nie wymaga zakupu serwerów i budowy sieci
 • praca z zawsze aktualną wersją systemu Comarch

 

W modelu Comarch iOptima24 oferowany jest dostęp poprzez Internet do systemów Comarch CDN XL, Comarch Optima.

Comarch iOptima24 to model pracy chętnie wybierany przez nowo powstające firmy, biura rachunkowe oraz ich klientów, a także firmy wielooddziałowe. Dla każdej z firm model Comarch Online stanowi wyjątkowo ciekawą propozycję, ponieważ przede wszystkim pozwala na pracę z nowoczesnym oprogramowaniem bez konieczności ponoszenia kosztów jednorazowego zakupu.

Korzyści wynikające z użytkowania:

 • Comarch iOptima24 stanowi idealne rozwiązanie dla firm, które rozpoczynają działalność.Brak inwestycji związanych z nabyciem drogich serwerów, oprogramowania oraz kosztów związanych z rozwojem działu informatycznego, to podstawowa korzyść dla firm, które nie chcą w początkowym okresie działalności przeznaczać dużych kwot na zakup sprzętu, oprogramowania oraz na zwiększanie zatrudnienia.
 • Comarch iOptima24 znakomicie sprawdza się w firmach posiadających rozsiane lokalizacje.Model ASP pozwala na szybkie uruchomienie kolejnej siedziby czy punktu handlowego, bez konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną.
 • Comarch iOptima24 pozwala zredukować koszty związane z informatyzacją firmy. Praca w ASP charakteryzuje się brakiem kosztów związanych z zakupem oprogramowania, infrastruktury komputerowej oraz znaczną redukcją kosztów korzystania i utrzymania systemu komputerowego. Pozwala Użytkownikom na efektywniejsze działanie Firmy oraz zapewnienie wyższej jakości świadczonych usług.
 • Comarch iOptima24 to praca na zawsze aktualnej wersji programu. Pracując na programie Comarch OPTIMA Klient wykorzystuje w codziennej pracy zawsze najnowsze i najbardziej aktualne wersje oprogramowania. Jednocześnie, przez cały czas obowiązywania umowy na korzystanie z pakietu Comarch iOptima24, użytkownik objęty jest Comarch ASYSTĄ, i korzysta m. in. z pomocy telefonicznej specjalistów Comarch.
 • Comarch iOptima24 gwarantuje zdalny dostęp do danych firmy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Model ASP umożliwia pracę na programie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu, w którym znajduje się sieć Internetu.
 • Comarch iOptima24 to stała ochrona danych. Ważną cechą Comarch iOptima24 jest gwarancja pełnego bezpieczeństwa danych. Wszystkie dane użytkowników są przechowywane w Comarch Data Center, gdzie zabezpieczone są przez tzw. mirroring serwerów (dane przechowywane są na kilku serwerach jednocześnie) oraz profesjonalne systemy podtrzymania napięcia. Dane wprowadzane do systemu są chronione przed nieupoważnionym dostępem całą dobę z wykorzystaniem zabezpieczeń stosowanych w bankach, a ich archiwizacja, również na niezależne nośniki, odbywa się w cyklu 24-godzinnym.

 

 


Biuro Rachunkowe

 

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się centralnym miejscem pracy biura rachunkowego. Umożliwia wykorzystanie swobodnie definiowanych atrybutów, za pomocą, których można dokładnie opisać cechy każdego kontrahenta. Pozwala również kontrolować poszczególne etapy pracy z dokumentami klienta. Pozwala zarządzać zadaniami, organizować pracę oraz ewidencjonować postępy w procesie rozliczenia klientów. Moduł Biuro Rachunkowe jest zintegrowany z programem Comarch Optima.


Pełni również rolę administracyjną, pozwala wykonywać seryjne operacje na wybranych lub wszystkich bazach danych Comarch Optima. Są to m.in. kopie bezpieczeństwa, konwersje baz danych oraz wydruki deklaracji z poszczególnych baz danych. Moduł Biuro Rachunkowe pozwala na tworzenie raportów z danych znajdujących się w bazach Comarch Optima. Raporty mogą dotyczyć ilości wprowadzonych, zatwierdzonych, zaksięgowanych dokumentów poszczególnych klientów.

UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Analizy

 

Moduł Analizy służy kadrze zarządzającej do zbierania i prezentacji danych w dowolnym przekroju, co znacznie ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Dzięki dostępowi do wszystkich danych decyzje podejmowane są w oparciu o pewne i aktualne informacje.


Z programu można uzyskać kilkaset różnego rodzaju analiz, wykorzystujących dane ze wszystkich modułów np.:

 • analiza sprzedaży,
 • stanu środków pieniężnych,
 • struktury należności i zobowiązań,
 • zestawienie przychodów i kosztów,
 • analiza struktury majątku.

 

Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów: kołowych, słupkowych lub liniowych.


UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


CRM

 

Moduł CRM to doskonałe narzędzie ułatwiające obsługę klientów firmy poprzez rejestrację kontaktów. W ramach każdego zapisu możliwe jest zanotowanie opisu przebiegu, czasu rozmowy itp. Jednym z elementów modułu jest możliwość planowania zadań głównych i podrzędnych do wykonania przez pracowników. Ustalenie, kto jest opiekunem zadania, terminu realizacji, czy ustawienie priorytetu pozwala planować i nadzorować pracę zespołu poprzez terminarz graficzny. Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami na kolejnych etapach sprzedaży. Program umożliwia wystawianie faktur cyklicznych. Dodatkowo istnieje możliwość kojarzenia wystawionych dokumentów handlowych, innych kontaktów czy zadań i plików w dowolnym formacie z określonym kontaktem lub zadaniem.

Okno Informacji Bieżących i pasek skrótów


Okno Informacji Bieżących jest Ważnym elementem programu, pozwala ono na przedstawienie w jednym miejscu ważnych dla użytkownika w danym momencie informacji. Mogą to być:

 • stan środków finansowych,
 • kwoty niezrealizowanych zobowiązań,
 • zaległe zadania i zadania na dzisiaj,
 • niezrealizowane deklaracje,
 • listy przeterminowanych rezerwacji lub zamówień itp.

Na komfort pracy użytkowników Comarch Optima wpływa nowoczesny i przyjazny wygląd programu ułatwiający rozpoczęcie pracy z programem oraz późniejsze jego użytkowanie. Obsługa okien i list jest niezwykle intuicyjna i prosta, a dodatkowe ułatwienie stanowi pasek skrótów, który można definiować zgodnie z indywidualnymi potrzebami operatora.


UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet),


Detal

 

Do wspomagania szybkiej sprzedaży detalicznej został zaprojektowany ekran Comarch Optima Detal. Dzięki łatwej obsłudze, współpracy z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz niezwykle czytelnemu interfejsowi, okno sprzedaży detalicznej to doskonałe narzędzie do pracy w sklepach. Moduł ten pozwala ograniczyć proces sprzedaży do niezbędnego minimum. Okno sprzedaży detalicznej jest w pełni zintegrowane z Comarch Optima i zapewnia rejestrację dokumentów i płatności w programie oraz obsługę opakowań kaucjonowanych.


UWAGI
Moduł nie może działać samodzielnie, wymaga licencji na moduł
Comarch Faktury lub Comarch Handel
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Faktury

 

Moduł Faktury umożliwia łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury można wystawiać w cenach ?od netto? i ?od brutto? oraz w walutach obcych) i zapewnia pełną integrację z dokonywanymi płatnościami. Program jest dostosowany do wymiany handlowej z kontrahentami z Unii Europejskiej m.in. umożliwiając rejestrację transakcji wewnątrzwspólnotowych (także trójstronnych) oraz wyliczanie i przygotowanie uproszczonej deklaracji INTRASTAT ? informacji o przemieszczeniach towarów w ramach Unii Europejskiej. Deklarację można przygotować w postaci elektronicznej i przesłać do właściwej Izby Celnej.


Dla użytkowników często pracujących z określoną grupą klientów, przygotowane jest Okno Sprzedaży Dedykowanej. Udostępniane w nim informacje o stanie rozliczeń z kontrahentem, możliwość generowania dokumentów handlowych oraz przegląd zadań CRM i graficzna analiza sprzedaży czynią z okna sprzedaży dedykowanej centralne miejsce obsługi stałych klientów.

UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Handel

 

Program pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Użytkownik może zarządzać gospodarką magazynową korzystając z dowolnej metody rozliczania kosztu własnego: LIFO, FIFO, AVCO, QUAN. Comarch Optima zapewnia sprawne prowadzenie kilku magazynów. Użytkownicy modułu, chcąc usprawnić obsługę magazynu, mogą skorzystać z możliwości generowania jednej faktury z kilku dokumentów magazynowych oraz wykorzystać automatyczne generowanie dokumentów na podstawie:

 • wydania zewnętrznego (WZ)/przyjęcia zewnętrznego (PZ) faktur,
 • zamówienia u dostawcy,
 • rezerwacji w momencie jej przekształcania do faktury.

Kontrola ilości towaru pozwala bezpiecznie zarządzać zasobami bez ryzyka zaburzenia stanów magazynowych.>/br> Program umożliwia obsługę kaucji, tworzenie dokumentów przyjęcia i wydania opakowań kaucjonowanych oraz tworzenie i rozliczanie płatności z nimi powiązanych. Istnieje możliwość ewidencjonowania towarów prostych i złożonych (kompletacja). Kompletacja towarów złożonych odbywa się na podstawie określonych przez użytkownika receptur. Moduł współpracuje z:

 • kasami i drukarkami fiskalnymi,
 • drukarkami etykiet,
 • czytnikami kodów kreskowych,
 • oprogramowaniem Comarch ECOD Connector, które pozwala na elektroniczną wymianę dokumentów w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

 

UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Kasa Bank

 

Moduł Kasa/Bank to centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie dane o wpływach i wydatkach firmy. Pozwala to nie tylko na bieżące analizy przepływu środków pieniężnych i ich kontrolę, ale również na generowanie prognoz. Program Comarch Optima zapewnia elektroniczne przesyłanie danych do banku (pozwala na przygotowanie i wysłanie do wskazanego banku zestawu przelewów). Moduł Kasa/Bank umożliwia m.in.:

 • pracę w oparciu o dowolną ilość rejestrów kasowych i bankowych, również dla walut obcych,
 • powiązanie rejestrów z wybraną walutą lub operatorem,
 • przypisanie kilku typów kursu dla jednej waluty,
 • wykonanie analiz przepływów finansowych,
 • generowanie automatycznych kompensat, ponagleń zapłaty i not odsetkowych,
 • rozliczanie planowanych płatności z wprowadzanymi zapisami kasowymi i bankowymi,
 • eksport i import przelewów bankowych.

UWAGI
Moduł nie może działać samodzielnie, wymaga licencji na moduł
Comarch Faktury lub Comarch Handel
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Księga Handlowa

 

W działach księgowości wprowadza się kilkaset dekretów dziennie. Program Comarch Optima wspiera w tej sytuacji użytkownika poprzez tzw. schematy księgowe, dzięki którym można automatycznie dekretować dokumenty w oparciu o własny plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawianie się błędów. Istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont oraz wygodnego podziału na dzienniki cząstkowe, czy podrejestry rejestru VAT. Program umożliwia automatyczne zakładanie kont analitycznych. Do rejestracji księgowań dokonywanych regularnie (np., co miesiąc, co kwartał) można wykorzystać funkcję księgowań okresowych. Program liczy automatycznie wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe, które mogą uwzględniać zapisy niezatwierdzone. Pozwala to na natychmiastową identyfikację potencjalnych obciążeń podatkowych firmy lub właściciela. Program dodatkowo umożliwia wprowadzenie planowanych kosztów i przychodów a następnie porównanie z zaksięgowanymi kwotami. Ewidencje dodatkowe to możliwość oddzielnego zapisywania przychodów i kosztów, informacji gdzie można rejestrować np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia, itp. Takie ewidencje mogą być szczególnie przydatne nie tylko księgowym, ale również kadrze zarządzającej. Program jest aktualizowany na bieżąco w stosunku do zmieniających się polskich przepisów oraz wymagań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej umożliwiając m.in.: generowanie najnowszej deklaracji VAT-7 i Kwartalnej Deklaracji Podsumowującej VAT-UE.

Program Comarch Optima posiada rozszerzony moduł Księga Handlowa Plus zawierający dodatkowo obsługę kont walutowych. Moduł ten pozwala ewidencjonować zdarzenia na kontach walutowych już od momentu wprowadzenia bilansu otwarcia w walucie obcej. W Księdze Handlowej Plus można prowadzić kontrolę sald kont rozrachunkowych, pozyskiwać informacje o obrotach i saldach danego konta, a także przeliczać zestawienia obrotów i sald i sporządzać wydruki w określonej walucie.


UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Księga Handlowa Plus

 

W działach księgowości wprowadza się kilkaset dekretów dziennie. Program Comarch Optima wspiera w tej sytuacji użytkownika poprzez tzw. schematy księgowe, dzięki którym można automatycznie dekretować dokumenty w oparciu o własny plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawianie się błędów. Istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont oraz wygodnego podziału na dzienniki cząstkowe, czy podrejestry rejestru VAT. Program umożliwia automatyczne zakładanie kont analitycznych. Do rejestracji księgowań dokonywanych regularnie (np., co miesiąc, co kwartał) można wykorzystać funkcję księgowań okresowych. Program liczy automatycznie wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe, które mogą uwzględniać zapisy niezatwierdzone. Pozwala to na natychmiastową identyfikację potencjalnych obciążeń podatkowych firmy lub właściciela. Program dodatkowo umożliwia wprowadzenie planowanych kosztów i przychodów a następnie porównanie z zaksięgowanymi kwotami. Ewidencje dodatkowe to możliwość oddzielnego zapisywania przychodów i kosztów, informacji gdzie można rejestrować np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia, itp. Takie ewidencje mogą być szczególnie przydatne nie tylko księgowym, ale również kadrze zarządzającej. Program jest aktualizowany na bieżąco w stosunku do zmieniających się polskich przepisów oraz wymagań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej umożliwiając m.in.: generowanie najnowszej deklaracji VAT-7 i Kwartalnej Deklaracji Podsumowującej VAT-UE.

Program Comarch Optima posiada rozszerzony moduł Księga Handlowa Plus zawierający dodatkowo obsługę kont walutowych. Moduł ten pozwala ewidencjonować zdarzenia na kontach walutowych już od momentu wprowadzenia bilansu otwarcia w walucie obcej. W Księdze Handlowej Plus można prowadzić kontrolę sald kont rozrachunkowych, pozyskiwać informacje o obrotach i saldach danego konta, a także przeliczać zestawienia obrotów i sald i sporządzać wydruki w określonej walucie.


UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Księga Podatkowa

 

Moduł Księga Podatkowa zapewnia kompleksową obsługę księgową firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe. Comarch Optima pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spisu z natury, rozliczenia samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz generowanie uproszczonych zaliczek miesięcznych i kwartalnych do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-4R.


UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Płace i Kadry

 

Moduł Płace i Kadry przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS, a eksport deklaracji rozliczeniowej DRA wraz z załącznikami do programu Płatnik nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Program umożliwia seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników. Program Comarch Optima umożliwia generowanie deklaracji INF-D i INF-D-P informujących Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości refundacji dla pracowników niepełnosprawnych. Naliczone deklaracje można w prosty sposób zaimportować do programu SOD Offline. Moduł udostępniany jest w dwóch wersjach różniących się funkcjonalnością. Na wybór właściwego modułu nie powinna wpływać tylko ilość zatrudnionych w firmie pracowników, lecz przede wszystkim rodzaj prowadzonej polityki kadrowo-płacowej. Płace i Kadry ? jako moduł podstawowy skierowany jest do firm o prostym systemie kadrowo-płacowym. Moduł Płace i Kadry Plus przygotowany został dla firm posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz skomplikowany system wynagrodzeń pracowników. Jest to moduł rozszerzony m.in. o obsługę firm wielooddziałowych, gdzie pracownicy są przydzieleni do poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozszerzony moduł umożliwia tworzenie złożonych systemów wynagrodzeń przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych oraz tworzenie opisów analitycznych do każdego wynagrodzenia, które można wykorzystać w celu predekretowania kosztów na podstawie schematu organizacyjnego. Ewidencja czasu pracy została uproszczona dzięki współpracy z rejestratorami czasu pracy, natomiast rejestracja i późniejsze rozliczanie czasu pracy może odbywać się za pomocą wielu stref. Dla przedsiębiorstw o dużym zatrudnieniu istotna będzie również możliwość automatycznego naliczania okresowych składników wynagrodzeń, a także możliwość seryjnego dodawania składników wynagrodzeń oraz ich wypłaty.


UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Płace i Kadry Plus

 

Moduł Płace i Kadry przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS, a eksport deklaracji rozliczeniowej DRA wraz z załącznikami do programu Płatnik nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Program umożliwia seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników.

Program Comarch Optima umożliwia generowanie deklaracji INF-D i INF-D-P informujących Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości refundacji dla pracowników niepełnosprawnych. Naliczone deklaracje można w prosty sposób zaimportować do programu SOD Offline.

Moduł udostępniany jest w dwóch wersjach różniących się funkcjonalnością. Na wybór właściwego modułu nie powinna wpływać tylko ilość zatrudnionych w firmie pracowników, lecz przede wszystkim rodzaj prowadzonej polityki kadrowo-płacowej. Płace i Kadry ? jako moduł podstawowy skierowany jest do firm o prostym systemie kadrowo-płacowym.

Moduł Płace i Kadry Plus przygotowany został dla firm posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz skomplikowany system wynagrodzeń pracowników. Jest to moduł rozszerzony m.in. o obsługę firm wielooddziałowych, gdzie pracownicy są przydzieleni do poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozszerzony moduł umożliwia tworzenie złożonych systemów wynagrodzeń przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych oraz tworzenie opisów analitycznych do każdego wynagrodzenia, które można wykorzystać w celu predekretowania kosztów na podstawie schematu organizacyjnego. Ewidencja czasu pracy została uproszczona dzięki współpracy z rejestratorami czasu pracy, natomiast rejestracja i późniejsze rozliczanie czasu pracy może odbywać się za pomocą wielu stref.

Dla przedsiębiorstw o dużym zatrudnieniu istotna będzie również możliwość automatycznego naliczania okresowych składników wynagrodzeń, a także możliwość seryjnego dodawania składników wynagrodzeń oraz ich wypłaty.


UWAGA
Moduł jest częścią pakietu
Comarch Optima oferowanego w modelu ASP (Wynajem Aplikacji przez Internet), Podana cena to miesięczna opłata abonamentowa (netto) za korzystanie z modułu na jednym stanowisku


Środki Trwałe

 

Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych istniejących lub nowo zakupionych środkach trwałych, program automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Comarch Optima obsługuje również nietypowy okres obrachunkowy przy pełnej księgowości. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji tj.: amortyzację sezonową, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł rejestruje także wartości niematerialne i prawne oraz prowadzi ewidencję wyposażenia. Przyjęcie, czy też likwidacja środków następuje poprzez generowanie dokumentów OT (przyjęcie środka trwałego) i LT (likwidacja środka trwałego), a następnie zaksięgowanie tych dokumentów w modułach księgowych.

 

nag wyr

helpdesk

Podaj login i hasło, aby zalogować się do systemu HelpDesk